ایل کافه، (در فارسی قهوه) به اختصار بیان کننده ی نام اصلی تیم: il caffè di notte است. معنی این عبارت در زبان فارسی «قهوه ی شبانه» است. هم چنین این نام از تابلوی معروف il caffè di notte یا le café la nuit اثر ون گوک، نقاش هلندی، برگرفته شده است.

ارزشها و ماموریت ایل کافه

ارزشها؛ اثربخشی؛ ایجاد جریان بین دانش، تواناییها و کار موثر کمال گرایی؛ بهره ی حداکثر از پتانسیلها، تولید محتوای با کیفیت و محصول نهایی ایده آل آگاهی و رشد؛ پویش، ویرایش و یادگیری مداوم برای پیشرفت آگاهی دوستی؛ ارتباط موثر با نیروی انسانی، خلق دوستیها و همکاریها زیبایی؛ هارمونی، سادگی و رعایت زیبایی شناختی و یکتایی اثر ماموریت؛ به جریان درآوردن استعدادها و تواناییهای موجود در قهوه.بگذاریم قهوه، در جریان باشد.

چه کسانی سایت ایل کافه را می خوانند؟

باریستاها، روسترها، تولیدکنندگان قهوه، صاحبین کسب و کارهای مربوط به قهوه و علاقه مندان به قهوه و کافه

ایل کافه چه کار می کند؟

محتوای سایت

سایت ایل کافه، یک مرجع از دنیای قهوه ی اسپشیالتی است.محتوای سایت، مقالات تهیه شده توسط نویسنده ها و فعالینی است که در زمینه ی قهوه کار میکنند.همچنین عکس، فیلم و صدا کمک میکند تا جذابیتهای سایت هر چه بیشتر باشد.این محتوا سایت را به مرجعی برای افزایش دانش و آگاهی، اطلاعات و تازه های صنعت قهوه، برنامه ها و لذت بردن و جستجو در قسمتهای مختلف سایت برای مخاطبین خودش، تبدیل میکند.

LET THE COFFEE DROPS

معرفی موقعیتها

موقعیتهای شغلی دائم، موقت، موقعیتهای جذاب برای حضور افراد در شاخه های مختلف صنعت قهوه در داخل و خارج ایران و هم چنین، موقعیتهای توسعه ی تجارت در قهوه، سرمایه گذاری و فرصتهای رشد را معرفی خواهیم کرد.همچنین در صورت نیاز اعضای تیم ایل کافه، حاضر به همکاری و به اشتراک گذاری دانش و تجربه ی خودش در فرصتهای مختلف، به صورت مشاوره یا کمکهای دیگر، خواهیم بود.

انگیزه بخشی

محتوای کار ما، با توجه به افق دید صنعت قهوه و اهداف خود سایت به گونه ای خواهد بود که با روحیه بخشی وایجاد انگیزه و معرفی فرصتها و زمینه های مختلف کار در این صنعت، جریان ساز تبدیل پتانسیلهای موجود در نیروی انسانی و خلق کارآفرینی منجر شود.مانند شعارمان:بگذاریم قهوه در جریان باشد.

ایونت ها و برنامه های آموزشی هدف این ایونتها ایجاد فضای دوستی و همکاری، افزایش آگاهی و تربیت نیروی کار پویا برای رشد فردی و اجتماعی فرهنگ قهوه در جامعه ی ماست.

همراه شدن با فرهنگ قهوه در دنیا

فرصت متمایز کننده ی ما ارتباط با بخش خارجی فرهنگ قهوه و فعالیتهای در حال رشد در جهان است. با باز نشر اطلاعات، افزایش ارتباطات، محیطی برای همکاری های آینده، تبادل اطلاعات و پویایی این جریان خواهیم بود. ماموریت ما، ایجاد جریان در صنعت قهوه ی اسپشیالتی در ایران است. با معرفی مداوم، امکانات و پتانسیلها، کافه های اسپشیالتی و اتفاقات تازه ی این صنعت، کمکی بزرگ، برای آگاهی عمومی نسبت به فرهنگ قهوه خواهیم بود.

il caffe dark back