گفتگو با Megan Starr
مهر 7, 1397

کاپوچینو

مگان استار، بلاگر آمریکایی که بیشتر زندگی خود را در اروپا گذرانده، به عنوان یک متخصص کافه و به خصوص قهوه مسیر هیجان انگیزی از سفر به کشورهای مختلف، تست قهوه ها و مدلهای مختلف کاری در کافه های متفاوت، را تجربه و حالا درباره قهوه با ایل کافه میگوید

برچسبها:     
گفتگو با Megan Starr
مهر 7, 1397

گفتگو با مکس دیمار باریستای اهل نوادا

مگان استار، بلاگر آمریکایی که بیشتر زندگی خود را در اروپا گذرانده، به عنوان یک متخصص کافه و به خصوص قهوه مسیر هیجان انگیزی از سفر به کشورهای مختلف، تست قهوه ها و مدلهای مختلف کاری در کافه های متفاوت، را تجربه و حالا درباره قهوه با ایل کافه میگوید

برچسبها:     
گفتگو با Megan Starr
مهر 7, 1397

قهوه های دمی

مگان استار، بلاگر آمریکایی که بیشتر زندگی خود را در اروپا گذرانده، به عنوان یک متخصص کافه و به خصوص قهوه مسیر هیجان انگیزی از سفر به کشورهای مختلف، تست قهوه ها و مدلهای مختلف کاری در کافه های متفاوت، را تجربه و حالا درباره قهوه با ایل کافه میگوید

برچسبها:     
گفتگو با Megan Starr
مهر 7, 1397

انقلاب ربات های باریستا

مگان استار، بلاگر آمریکایی که بیشتر زندگی خود را در اروپا گذرانده، به عنوان یک متخصص کافه و به خصوص قهوه مسیر هیجان انگیزی از سفر به کشورهای مختلف، تست قهوه ها و مدلهای مختلف کاری در کافه های متفاوت، را تجربه و حالا درباره قهوه با ایل کافه میگوید

برچسبها:     
گفتگو با Megan Starr
مهر 7, 1397

مگان استار، بلاگر آمریکایی که بیشتر زندگی خود را در اروپا گذرانده، به عنوان یک متخصص کافه و به خصوص قهوه مسیر هیجان انگیزی از سفر به کشورهای مختلف، تست قهوه ها و مدلهای مختلف کاری در کافه های متفاوت، را تجربه و حالا درباره قهوه با ایل کافه میگوید

برچسبها:     
گفتگو با Megan Starr
مهر 7, 1397

انتخاب شیر مناسب برای لاته ایده آل

مگان استار، بلاگر آمریکایی که بیشتر زندگی خود را در اروپا گذرانده، به عنوان یک متخصص کافه و به خصوص قهوه مسیر هیجان انگیزی از سفر به کشورهای مختلف، تست قهوه ها و مدلهای مختلف کاری در کافه های متفاوت، را تجربه و حالا درباره قهوه با ایل کافه میگوید

برچسبها:     
گفتگو با Megan Starr
مهر 7, 1397

قهوه بی قیدی

مگان استار، بلاگر آمریکایی که بیشتر زندگی خود را در اروپا گذرانده، به عنوان یک متخصص کافه و به خصوص قهوه مسیر هیجان انگیزی از سفر به کشورهای مختلف، تست قهوه ها و مدلهای مختلف کاری در کافه های متفاوت، را تجربه و حالا درباره قهوه با ایل کافه میگوید

برچسبها:     
گفتگو با Megan Starr
مهر 7, 1397

میزان کافئین در قهوه های متفاوت

مگان استار، بلاگر آمریکایی که بیشتر زندگی خود را در اروپا گذرانده، به عنوان یک متخصص کافه و به خصوص قهوه مسیر هیجان انگیزی از سفر به کشورهای مختلف، تست قهوه ها و مدلهای مختلف کاری در کافه های متفاوت، را تجربه و حالا درباره قهوه با ایل کافه میگوید

برچسبها:     
گفتگو با Megan Starr
مهر 7, 1397

تاثیرات قهوه بر بدن

مگان استار، بلاگر آمریکایی که بیشتر زندگی خود را در اروپا گذرانده، به عنوان یک متخصص کافه و به خصوص قهوه مسیر هیجان انگیزی از سفر به کشورهای مختلف، تست قهوه ها و مدلهای مختلف کاری در کافه های متفاوت، را تجربه و حالا درباره قهوه با ایل کافه میگوید

برچسبها:     
گفتگو با Megan Starr
مهر 7, 1397

گفتگو با فاطمه یزدان یار درباره قهوه و عکاسی

مگان استار، بلاگر آمریکایی که بیشتر زندگی خود را در اروپا گذرانده، به عنوان یک متخصص کافه و به خصوص قهوه مسیر هیجان انگیزی از سفر به کشورهای مختلف، تست قهوه ها و مدلهای مختلف کاری در کافه های متفاوت، را تجربه و حالا درباره قهوه با ایل کافه میگوید

برچسبها:     
گفتگو با Megan Starr
مهر 7, 1397

کافه لاته چیست ؟

مگان استار، بلاگر آمریکایی که بیشتر زندگی خود را در اروپا گذرانده، به عنوان یک متخصص کافه و به خصوص قهوه مسیر هیجان انگیزی از سفر به کشورهای مختلف، تست قهوه ها و مدلهای مختلف کاری در کافه های متفاوت، را تجربه و حالا درباره قهوه با ایل کافه میگوید

برچسبها:     
گفتگو با Megan Starr
مهر 7, 1397

باریستا کیست ؟

مگان استار، بلاگر آمریکایی که بیشتر زندگی خود را در اروپا گذرانده، به عنوان یک متخصص کافه و به خصوص قهوه مسیر هیجان انگیزی از سفر به کشورهای مختلف، تست قهوه ها و مدلهای مختلف کاری در کافه های متفاوت، را تجربه و حالا درباره قهوه با ایل کافه میگوید

برچسبها:     
گفتگو با Megan Starr
مهر 7, 1397

قهوه چیست ؟ پنج جنبه‌ی نوشیدنی مورد علاقه‌مان

مگان استار، بلاگر آمریکایی که بیشتر زندگی خود را در اروپا گذرانده، به عنوان یک متخصص کافه و به خصوص قهوه مسیر هیجان انگیزی از سفر به کشورهای مختلف، تست قهوه ها و مدلهای مختلف کاری در کافه های متفاوت، را تجربه و حالا درباره قهوه با ایل کافه میگوید

برچسبها: